เอกสาร ดาวส์โหลด

ผลงานCQI ปี2555

 • โปสเตอร์CQIผู้ป่วยใน1

  โปสเตอร์CQIผู้ป่วยใน1 ดาวโหลด...
 • โปสเตอร์CQIผู้ป่วยใน2

  โปสเตอร์CQIผู้ป่วยใน2ดาวโหลด...
 • โปสเตอร์นวัตกรรมผ้าซับเลือด1

  โปสเตอร์นวัตกรรมผ้าซับเลือด1 ดาวโหลด...
 • โปสเตอร์นวัตกรรมห้องคลอด

  โปสเตอร์นวัตกรรมห้องคลอด ดาวโหลด...
 • CQI การปรับเปลี่ยนSet.12มี.ค.2555doc

  CQI การปรับเปลี่ยนSet.12มี.ค.2555docดาวโหลด...
 • CQI ทันตกรรม 13มี.ค.55

  CQI ทันตกรรม 13มี.ค.55ดาวโหลด...
 • CQI.Hypothermia.LR.8มี.ค.2555

  CQI.Hypothermia.LR.8มี.ค.2555ดาวโหลด...
 • Strok ER.16ม.ค.2555

  Strok ER.16ม.ค.2555ดาวโหลด...
 • การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Hypokalemia.IPD2.10มี.ค.2555

  การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Hypokalemia.IPD2.10มี.ค.2555ดาวโหลด...
 • ผ้าซับเลือด.CQI.Supply11มี.ค.2555

  ผ้าซับเลือด.CQI.Supply11มี.ค.2555ดาวโหลด...
 • ผลงานCQI ปี2556

 • CQI stroke 2 (ER) (1).docx02.2556

  CQI stroke 2 (ER) (1).docx02.2556ดาวโหลด...
 • CQI .OR30.05.2556

  CCQI .OR30.05.2556ดาวโหลด...
 • CQI X-ray02.2556

  CQI X-ray02.2556ดาวโหลด...
 • CQI การเงิน02.2556

  CQI การเงิน02.2556ดาวโหลด...
 • CQI ทันตกรรม 56 การ์ดยา เตือนใจ ใส่ใจลงข้อมูล.doc02.2556

  CQI ทันตกรรม 56 การ์ดยา เตือนใจ ใส่ใจลงข้อมูล.doc02.2556ดาวโหลด...
 • CQI แผนไทย02.2556

  CQI แผนไทย02.2556ดาวโหลด...
 • CQI เรียกเก็บ02.2556 ครั้งที่ 1

  CQI เรียกเก็บ02.2556 ครั้งที่ 1ดาวโหลด...
 • CQI stroke 2 (ER) (1).docx02.2556

  CQI stroke 2 (ER) (1).docx02.2556ดาวโหลด...
 • CQI.ซ่อมบำรุง02.2556

  CQI stroke 2 (ER) (1).docx02.2556ดาวโหลด...
 • CQI stroke 2 (ER) (1).docx02.2556

  CQI stroke 2 (ER) (1).docx02.2556ดาวโหลด...
 • CQI.โสติ02.2556

  CQI.โสติ02.2556ดาวโหลด...
 • CQI_HD (1).doc2.08.2555

  CQI_HD (1).doc2.08.2555ดาวโหลด...
 • CQIipd2.02.2556

  CQIipd2.02.2556ดาวโหลด...
 • CQILAB.02.2556

  CQILAB.02.2556ดาวโหลด...
 • CQIsupport.doc02.2556

  CQIsupport.doc02.2556ดาวโหลด...
 • CQIธุรการ02.2556

  CQIธุรการ02.2556ดาวโหลด...
 • CQIพัสดุ02.2556 e-GP56

  CQIพัสดุ02.2556 e-GP56ดาวโหลด...
 • CQIเภสัช dispensing OPD.02.2556pdf

  CQIเภสัช dispensing OPD.02.2556pdfดาวโหลด...
 • CQIโภชนศาสตร์02.2556 SN(1)

  CQIโภชนศาสตร์02.2556 SN(1)ดาวโหลด...
 • CQIยาน02.2556

  CQIยาน02.2556ดาวโหลด...
 • CQIเวชระเบียน02.2556 ครั้งที่ 1

  CQIเวชระเบียน02.2556 ครั้งที่ 1ดาวโหลด...
 • กิจกรรม CQI เรื่อง คลิปหนีบแยกประเภทผู้ป่วย

  กิจกรรม CQI เรื่อง คลิปหนีบแยกประเภทผู้ป่วยดาวโหลด...
 • แผนภูมิก้างปลาLR.02.2556

  แผนภูมิก้างปลาLR.02.2556ดาวโหลด...
 • CQI.LR02.2556doc

  CQI.LR02.2556docดาวโหลด...
 • CQI Asthma.OPD12.06.2556

  CQI Asthma.OPD12.06.2556ดาวโหลด...
 • CQI lab.รอบ2doc

  CQI lab.รอบ2docดาวโหลด...
 • CQI stroke 3 (ER)แก้ไข ส่งพี่นิ.docส่ง12มิ.ย.2556

  CQI stroke 3 (ER)แก้ไข ส่งพี่นิ.docส่ง12มิ.ย.2556ดาวโหลด...
 • CQI งานการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 (1).ส่ง12.06.2556

  CQI งานการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 (1).ส่ง12.06.2556ดาวโหลด...
 • CQI Asthma.OPD12.06.2556

  CQI Asthma.OPD12.06.2556ดาวโหลด...
 • CQI ซ่อมบำรุง12ใ02.2556

  CQI ซ่อมบำรุง12ใ02.2556ดาวโหลด...
 • cqi ipd2.12.06.2556

  cqi ipd2.12.06.2556ดาวโหลด...
 • CQI X-ray13.06.2556 (1)

  CQI X-ray13.06.2556 (1)ดาวโหลด...
 • CQI Asthma.OPD12.06.2556

  CQI Asthma.OPD12.06.2556ดาวโหลด...
 • CQI Asthma.OPD12.06.2556

  CQI Asthma.OPD12.06.2556ดาวโหลด...
 • CQI Asthma.OPD12.06.2556

  CQI Asthma.OPD12.06.2556ดาวโหลด...
 • CQI Asthma.OPD12.06.2556

  CQI Asthma.OPD12.06.2556ดาวโหลด...
 • CQI Asthma.OPD12.06.2556

  CQI Asthma.OPD12.06.2556ดาวโหลด...
 • CQI Asthma.OPD12.06.2556

  CQI Asthma.OPD12.06.2556ดาวโหลด...
 • ผลงานCQI ปี2557

 • CQI 1.2557 5.03.2557

  CQI 1.2557 5.03.2557ดาวโหลด...
 • CQI วัณโรคเอดส์.ปี 2557 ส่ง 17.03.2557

  CQI วัณโรคเอดส์.ปี 2557 ส่ง 17.03.2557ดาวโหลด...
 • CQI IPD2 มี.ค.2557

  CQI IPD2 มี.ค.2557ดาวโหลด...
 • CQI OPDมี.ค.57 ส่ง 20.03.2557

  CQI OPDมี.ค.57 ส่ง 20.03.2557ดาวโหลด...
 • CQI SN 57(1)

  CQI SN 57(1)ดาวโหลด...
 • CQI X-ray57

  CQI X-ray57ดาวโหลด...
 • CQI การเงิน มี.ค.57 ส่ง 18.03.2557

  CQI การเงิน มี.ค.57 ส่ง 18.03.2557ดาวโหลด...
 • CQI งานจ่ายกลางและซักฟอก.ปี2557 ส่ง 17.03.2557

  CQI งานจ่ายกลางและซักฟอก.ปี2557 ส่ง 17.03.2557ดาวโหลด...
 • CQI ทันตกรรม ปี 57 รอบ 1

  CQI ทันตกรรม ปี 57 รอบ 1 ดาวโหลด...
 • CQI ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 1ปีงบประมาณ2557

  CQI ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 1ปีงบประมาณ2557ดาวโหลด...
 • CQI ยุทธ์ มี.ค.57 ส่ง 20.03.2557

  CCQI ยุทธ์ มี.ค.57 ส่ง 20.03.2557ดาวโหลด...
 • CQI สนับสนุนฯ มีค.57

  CQI สนับสนุนฯ มีค.57ดาวโหลด...
 • CQI สารบัญ มี.ค.57 ส่ง 18.03.2557

  CQI สารบัญ มี.ค.57 ส่ง 18.03.2557ดาวโหลด...
 • CQI เรียกเก็บ ปี2557.ส่ง 17.03.2557

  CQI เรียกเก็บ ปี2557.ส่ง 17.03.2557ดาวโหลด...
 • CQI ไตเทียม มีค.57.doc

  CQI ไตเทียม มีค.57ดาวโหลด...
 • CQI.ER.17.06.2557

  CQI.ER.17.06.2557ดาวโหลด...
 • CQI.LR.17.06.2557

  CQI.LR.17.06.2557ดาวโหลด...
 • CQILAB57

  CQILAB57ดาวโหลด...
 • CQIการเงิน จิตราทำ ส่ง 30.04.2557

  CQIการเงิน จิตราทำ ส่ง 30.04.2557ดาวโหลด...
 • ตารางแสดงการส่งงานCQIหน่วยงานปี2557 5.03.2557

  ตารางแสดงการส่งงานCQIหน่วยงานปี2557 5.03.2557ดาวโหลด...
 • CQI 2.2557

  CQI 2.2557ดาวโหลด...
 • 00007CQI SN 57 ฉบับแก้ไข

  00007CQI SN 57 ฉบับแก้ไขดาวโหลด...
 • CQI ER ส่ง 13.10.2557

  CQI ER ส่ง 13.10.2557ดาวโหลด...
 • CQI Form

  CQI Formดาวโหลด...
 • CQI LR inhibitแก้.ส่ง14.10.2557

  CQI LR inhibitแก้.ส่ง14.10.2557ดาวโหลด...
 • CQI LRส่ง14.10.2557

  CQI LRส่ง14.10.2557ดาวโหลด...
 • cqi suppot ส่ง20.10.2557

  cqi suppot ส่ง20.10.2557ดาวโหลด...
 • CQI X-ray57 ส่ง3.09.2557

  CQI X-ray57 ส่ง3.09.2557ดาวโหลด...
 • CQI งานจ่ายกลางและซักฟอก ส่ง15.10.2557

  CQI งานจ่ายกลางและซักฟอก ส่ง15.10.2557ดาวโหลด...
 • CQI ทันตกรรม ปี 57 รอบ 2

  CQI ทันตกรรม ปี 57 รอบ 2 ดาวโหลด...
 • CQI บัญชีพัฒนาการตัดลูกหนี้ค่ารักษา201057 ฉบับแก้ไข

  CQI บัญชีพัฒนาการตัดลูกหนี้ค่ารักษา201057 ฉบับแก้ไขดาวโหลด...
 • CQI พัสดุ ส่ง 22.10.2557.docฉบับแก้ไข

  CQI พัสดุ ส่ง 22.10.2557.docฉบับแก้ไขดาวโหลด...
 • CQI ยุทธ์ ส่ง 20.10.2557

  CQI ยุทธ์ ส่ง 20.10.2557ดาวโหลด...
 • CQI เรียกเก็บ 2557รอบที่ 2.ส่ง03.09.2557

  CQI เรียกเก็บ 2557รอบที่ 2.ส่ง03.09.2557ดาวโหลด...
 • CQI.IPD2 26.10.2557

  CQI.IPD2 26.10.2557ดาวโหลด...
 • CQI.OPD ส่ง 8.09.2557

  CQI.OPD ส่ง 8.09.2557ดาวโหลด...
 • CQIOR.20.10.57

  CQIOR.20.10.57ดาวโหลด...
 • CQIPharmOct2557 (1)

  CQIPharmOct2557 (1)ดาวโหลด...
 • CQIธุรการ ส่ง14.10.2557

  CQIธุรการ ส่ง14.10.2557ดาวโหลด...
 • CQIไตเทียม ส่ง1.11.2557

  CQIไตเทียม ส่ง1.11.2557ดาวโหลด...
 • JitraCQI 20-10-57ฉบับแก้ไข

  JitraCQI 20-10-57ฉบับแก้ไขดาวโหลด...
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI)ER Streptokinase.docส่ง20.10.2557

  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI)ER Streptokinase.docส่ง20.10.2557ดาวโหลด...
 • ตารางแสดงการส่งงานCQIหน่วยงานปี2557

  ตารางแสดงการส่งงานCQIหน่วยงานปี2557ดาวโหลด...
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เข้าถึง 1 STROKE

  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เข้าถึง 1 STROKEดาวโหลด...
 • โปสเตอร์ MI & Stroke (แก้ไข)

  โปสเตอร์ MI & Stroke (แก้ไข)ดาวโหลด...
 • ผลงานCQI ปี2558

 • CQ X-ray ส่ง 6.5.58(1).doc

  CQ X-ray ส่ง 6.5.58(1).docดาวโหลด...
 • CQI lab ส่ง 6.5.58.doc

  CQI lab ส่ง 6.5.58.docดาวโหลด...
 • CQI สนับสนุน ส่ง 6.5.58.doc

  CQI สนับสนุน ส่ง 6.5.58.docดาวโหลด...
 • CQI .OR1.2558.doc

  CQI .OR1.2558.docดาวโหลด...
 • CQI 1.2558 5.5.58.rar

  CQI 1.2558 5.5.58.rarดาวโหลด...
 • CQI Dent 58 20 Feb 58.doc CQI Dent 58 20 Feb 58.docดาวโหลด...

 • CQI ER ส่ง18.2.58.doc

  CQI ER ส่ง18.2.58.docดาวโหลด...
 • CQI HD ส่ง6.5.58 Prevention Infectoin AVF.doc

  CQI HD ส่ง6.5.58 Prevention Infectoin AVF.docดาวโหลด...
 • CQI LR ส่ง9.3.58.doc

  CQI LR ส่ง9.3.58.docดาวโหลด...
 • CQI OPD ส่ง 26.2.58.doc

  CQI OPD ส่ง 26.2.58.docดาวโหลด...
 • CQI SN 57.1ส่ง26.3.2558.doc

  CQI SN 57.1ส่ง26.3.2558.docดาวโหลด...
 • CQI supply ส่ง 6.5.2558.doc

  CQI supply ส่ง 6.5.2558.docดาวโหลด...
 • CQI ยุทธ์ HRD.ส่ง 6.5.2558.doc

  CQI ยุทธ์ HRD.ส่ง 6.5.2558.docดาวโหลด...
 • CQI เภสัช รอบ 1.58 ส่ง16.3.2558.doc

  CQI เภสัช รอบ 1.58 ส่ง16.3.2558.docดาวโหลด...
 • CQI เรียกเก็บ รอบ1.2558 ส่ง 27.2.58.doc

  CQI เรียกเก็บ รอบ1.2558 ส่ง 27.2.58.docดาวโหลด...
 • CQI แพทย์แผนไทย รอบ 1.58 ส่ง1.5.2558.doc

  CQI แพทย์แผนไทย รอบ 1.58 ส่ง1.5.2558.docดาวโหลด...
 • ตารางการส่งงาน CQI 2556-2558 5.05.2558.xls

  ตารางการส่งงาน CQI 2556-2558 5.05.2558.xlsดาวโหลด...
 • ยาน1.jpg

  ยาน1.jpgดาวโหลด...
 • ยาน2.jpg

  ยาน2.jpgดาวโหลด...
 • ยาน3.jpg

  ยาน3.jpgดาวโหลด...
 • CQI ER ส่ง 11.6.2558.doc

  CQI ER ส่ง 11.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI LRการพัฒนาระบบส่งต่อ ใหม่.doc

  CQI LRการพัฒนาระบบส่งต่อ ใหม่.docดาวโหลด...
 • CQI NCD 58 ส่ง7.5.58.doc

  CQI NCD 58 ส่ง7.5.58.docดาวโหลด...
 • CQI supply ส่ง 6.5.2558.doc

  CQI supply ส่ง 6.5.2558.docดาวโหลด...
 • CQI เภสัช รอบ 1.58 ส่ง16.3.2558.doc

  CQI เภสัช รอบ 1.58 ส่ง16.3.2558.docดาวโหลด...
 • CQI เรียกเก็บ รอบ1.2558 ส่ง 27.2.58.doc

  CQI เรียกเก็บ รอบ1.2558 ส่ง 27.2.58.docดาวโหลด...
 • CQIที่นำเสนอ 29.30 มิ.ย.58.rar

  CQIที่นำเสนอ 29.30 มิ.ย.58.rarดาวโหลด...
 • COI ยานพาหนะ 17.6.2558.doc

  COI ยานพาหนะ 17.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI X-Ray การลดอัตราฟิล์มเสีย ส่ง 17.6.2558.doc

  CQI X-Ray การลดอัตราฟิล์มเสีย ส่ง 17.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI ER พัฒนาระบบเวชระเบียนและรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลงานผู้ป่วยใน ส่งเรื่องที่2 22.6.2558.doc

  CQI ER พัฒนาระบบเวชระเบียนและรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลงานผู้ป่วยใน ส่งเรื่องที่2 22.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI ER ส่ง 11.6.2558.doc

  CQI ER ส่ง 11.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI Lab ส่ง 16.6.58.doc

  CQI Lab ส่ง 16.6.58.docดาวโหลด...
 • CQI LRการพัฒนาระบบส่งต่อ ใหม่.doc

  CQI LRการพัฒนาระบบส่งต่อ ใหม่.docดาวโหลด...
 • CQI OPD ส่ง15.6.2558.doc

  CQI OPD ส่ง15.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI SN ส่ง 17.6.2558.doc

  CQI SN ส่ง 17.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI X-ray ส่ง 15.6.2558.doc

  CQI X-ray ส่ง 15.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI X.Ray ฟิล์มเสีย 24.6.2558.doc

  CQI X.Ray ฟิล์มเสีย 24.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI X.Ray ฟิล์มเสีย 25.6.2558 present1.doc

  CQI X.Ray ฟิล์มเสีย 25.6.2558 present1.docดาวโหลด...
 • CQI งานจ่ายกลางและซักฟอก ส่ง 9.6.2558.doc

  CQI งานจ่ายกลางและซักฟอก ส่ง 9.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI ซ่อมบำรุง ส่ง 7.5.58.doc

  CQI ซ่อมบำรุง ส่ง 7.5.58.docดาวโหลด...
 • CQI ทันตกรรม ปี 58 รอบที่ 2 ส่ง 21.6.58.doc

  CQI ทันตกรรม ปี 58 รอบที่ 2 ส่ง 21.6.58.docดาวโหลด...
 • CQI เภสัช ส่ง 16.6.2558.doc

  CQI เภสัช ส่ง 16.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI เรียกเก็บ ส่ง 15.6. 2558.doc

  CQI เรียกเก็บ ส่ง 15.6. 2558.docดาวโหลด...
 • CQI เวช ส่ง 17.6.58.doc

  CQI เวช ส่ง 17.6.58.docดาวโหลด...
 • CQI แผนไทย ส่ง3.7.2558.doc

  CQI แผนไทย ส่ง3.7.2558.docดาวโหลด...
 • CQI โสต ส่ง 9.6.2558.doc

  CQI โสต ส่ง 9.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI ไตเทียม ส่ง 15.6.2558.doc

  CQI ไตเทียม ส่ง 15.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI. LR ส่ง 15.6.2558.doc

  CQI. LR ส่ง 15.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQIOR.ส่ง8.06.58 (1).doc

  CQIOR.ส่ง8.06.58 (1).docดาวโหลด...
 • CQI_การจัดการมูลฝอย สนับสนุน ส่ง 15.6.2558.doc

  CQI_การจัดการมูลฝอย สนับสนุน ส่ง 15.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQIยาม ส่ง 8.5.58.doc

  CQIยาม ส่ง 8.5.58.docดาวโหลด...
 • CQIยุทธ์ ส่ง 12.6.58.doc

  CQIยุทธ์ ส่ง 12.6.58.docดาวโหลด...
 • ตารางการส่งงาน CQI 2556-2558 19.06.2558.xls

  ตารางการส่งงาน CQI 2556-2558 19.06.2558.xlsดาวโหลด...
 • นวัตกรรม IPD ส่ง15.6.2558.doc

  นวัตกรรม IPD ส่ง15.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI Dent.ER.rar

  CQI Dent.ER.rarดาวโหลด...
 • CQI ER พัฒนาระบบเวชระเบียนและรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลงานผู้ป่วยใน ส่งเรื่องที่2 22.6.2558.doc

  CQI ER พัฒนาระบบเวชระเบียนและรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลงานผู้ป่วยใน ส่งเรื่องที่2 22.6.2558.docดาวโหลด...
 • CQI ทันตกรรม ปี 58 รอบที่ 2 ส่ง 21.6.58.doc

  CQI ทันตกรรม ปี 58 รอบที่ 2 ส่ง 21.6.58.docดาวโหลด...
 • ผลงานCQI ปี2559

  ผลงานCQI ปี2560

  ผลงานCQI ปี2561

  ผลงานCQI ปี2562

 • 00003R2R _2562.pdfดาวโหลด...
 • 00004CQI PCU 62.doc ดาวโหลด...
 • 00007CQI2.62 (1).docx ดาวโหลด...
 • 00007CQpharm.62.docx ดาวโหลด...
 • 00012CQI IPD 2562.doc ดาวโหลด...
 • 00012CQI neonatal sepsis.docx ดาวโหลด...
 • 00020CQI ER.docx ดาวโหลด...
 • 00020CQIOPDNCDclinic..docx ดาวโหลด...
 • 00020CQISupply62.doc ดาวโหลด...
 • CQI - ไตเทียม 2562-2.doc ดาวโหลด...
 • CQI Turakan62.docx ดาวโหลด...
 • CQIpharmacyherb.docx ดาวโหลด...
 • ยุทธศาสตร์ cqi.docx ดาวโหลด...
 • สรุปผลงาน.xlsx ดาวโหลด...

  www.000webhost.com