เอกสาร ดาวส์โหลด

WP ปี2558

 • WI IC003 การคักแยกผ้าเปื้อนในโรงพยาบาล

  WI IC003 การคักแยกผ้าเปื้อนในโรงพยาบาลดาวโหลด...
 • WP-IC-010การป้องกันPhlebitis (1).doc

  WP-IC-010การป้องกันPhlebitis (1).docดาวโหลด...
 • WPIC 002 แนวทางปฏิบัติเมื่อของมีคมทิ่มตำ.สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง

  WPIC 002 แนวทางปฏิบัติเมื่อของมีคมทิ่มตำ.สัมผัสสิ่งคัดหลั่งดาวโหลด...
 • WPIC001การป้องกันอุบัติเหตุจากเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาด(1)

  WPIC001การป้องกันอุบัติเหตุจากเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาด(1)ดาวโหลด...
 • WPIC 006การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

  WPIC 006การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดาวโหลด...
 • WPIC001การป้องกันอุบัติเหตุจากเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาด

  WPIC001การป้องกันอุบัติเหตุจากเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดดาวโหลด...
 • WPIC004 การทำความสะอาดมือ

  WPIC004 การทำความสะอาดมือดาวโหลด...
 • WPIC005 การป้องกันการติดเชื้อจากการสวนปัสสาวะ

  WPIC005 การป้องกันการติดเชื้อจากการสวนปัสสาวะดาวโหลด...
 • WI IC 6

  WI IC 6ดาวโหลด...
 • WPIC 3

  รWPIC 3ดาวโหลด...
 • WPIC 5

  WPIC 5ดาวโหลด...
 • WPIC 2

  WPIC 2ดาวโหลด...
 • WPIC 4

  WPIC 4ดาวโหลด...
 • WPIC58 1

  WPIC58 1ดาวโหลด...
 • WP ระเบียบปฏิบัติfloeist1.8.58 (1) (1)

  WP ระเบียบปฏิบัติfloeist1.8.58 (1) (1)ดาวโหลด...
 • รายการWPENV58

  รายการWPENV58ดาวโหลด...
 • CPR OR ปรับ 5.1.2558

  CPR OR ปรับ 5.1.2558ดาวโหลด...
 • Dry dressing ปรับ 5.1.58

  Dry dressing ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • EKG 5.01.2558

  EKG 5.01.2558ดาวโหลด...
 • HI ปรับ 5.1.58

  HI ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • I&D ปรับ 5.1.58

  I&D ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • Pain Score ปรับ 5.1.2558

  Pain Score ปรับ 5.1.2558ดาวโหลด...
 • Refer STEMI ปรับ 5.1.58

  Refer STEMI ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • Refer Storke ปรับ 5.1.58

  Refer Storke ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • Wet dressing ปรับ 5.1.58

  Wet dressing ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • WP NURปรับ 10.5.2558

  WP NURปรับ 10.5.2558ดาวโหลด...
 • WP ตัดไหม ปรับ 5.1.2558

  WP ตัดไหม ปรับ 5.1.2558ดาวโหลด...
 • WP ระเบียบปฏิบัติการแต่งกาย ปรับ 5.1.58

  WP ระเบียบปฏิบัติการแต่งกาย ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • WPแนวทางการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัด.22.1.2558

  WPแนวทางการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัด.22.1.2558ดาวโหลด...
 • การขึ้นปฏิบัติงานของพยาบาล กลุ่มการพยาบาล ปรับ 5.1.58

  การขึ้นปฏิบัติงานของพยาบาล กลุ่มการพยาบาล ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • การช่วยใส่สาย ICD ปรับ 5.1.58

  การช่วยใส่สาย ICD ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • การล้างกระเพาะอาหาร ปรับ 5.1.58

  การล้างกระเพาะอาหาร ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • การใส่สายให้อาหาร ปรับ 5.1.58

  การใส่สายให้อาหาร ปรับ 5.1.58ดาวโหลด...
 • cpg oscc 5.03.58

  cpg oscc 5.03.58ดาวโหลด...
 • Flow chart OSCC 5.03.2558

  Flow chart OSCC 5.03.2558ดาวโหลด...
 • WP oscc 5.03.58

  WP oscc 5.03.58ดาวโหลด...
 • บทบาทแพทย์ พยาบาลในการดูแล OSCC 5.03.2558

  บทบาทแพทย์ พยาบาลในการดูแล OSCC 5.03.2558ดาวโหลด...
 • แบบฟอร์มการส่งตรวจ OSCC 5.03.2558

  แบบฟอร์มการส่งตรวจ OSCC 5.03.2558ดาวโหลด...
 • ใบบันทึก OSCC 5.03.2558

  ใบบันทึก OSCC 5.03.2558ดาวโหลด...
 • 1.WP นโยบายความปลอดภัยด้านยา2558

  1.WP นโยบายความปลอดภัยด้านยา2558ดาวโหลด...
 • 10.WP การผสมและเจือจางยา Small dose

  10.WP การผสมและเจือจางยา Small doseดาวโหลด...
 • 11.WP การให้ยาทางสายให้อาหาร

  11.WP การให้ยาทางสายให้อาหารดาวโหลด...
 • 12.WP การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์2558

  12.WP การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์2558ดาวโหลด...
 • 13.WP แนวทางการจัดการวัคซีนและห่วงโซ่ความเย็น2558

  13.WP แนวทางการจัดการวัคซีนและห่วงโซ่ความเย็น2558ดาวโหลด...
 • 2.WP การสำรองยา2558

  2.WP การสำรองยา2558ดาวโหลด...
 • 3.WP ความคลาดเคลื่อนทางยา2558

  3.WP ความคลาดเคลื่อนทางยา2558ดาวโหลด...
 • 4.WP การบริหารจัดการความสอดคล้องต่อเนื่องของยา

  4.WP การบริหารจัดการความสอดคล้องต่อเนื่องของยาดาวโหลด...
 • 5.WP การใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AGE อย่างสมเหตุผล

  5.WP การใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AGE อย่างสมเหตุผลดาวโหลด...
 • 6.WP การกำหนดวันหมดอายุยาหลังเปิดใช้

  6.WP การกำหนดวันหมดอายุยาหลังเปิดใช้ดาวโหลด...
 • 7.WP การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

  7.WP การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดาวโหลด...
 • 8.WP การจัดการยาความเสี่ยงสูง (High alert drugs)

  8.WP การจัดการยาความเสี่ยงสูง (High alert drugs)ดาวโหลด...
 • 9.WP การผสมและเจือจางยา

  9.WP การผสมและเจือจางยาดาวโหลด...
 • www.000webhost.com