เอกสาร ดาวส์โหลด

Service profile ปี2557

 • Comment SP HSS 23.09.2557

  Comment SP HSS 23.09.2557ดาวโหลด...
 • Comment SP IPD2 16

  Comment SP IPD2 16ดาวโหลด...
 • comment ER 17.09.2557 .2 กราฟ 1 อธิบายยังไม่เจาะประเด็นเช่นมีปัญหาการเข้าถึง ปชช ขาดความรู้เรื่องอาการที่ต้องรีบมา รพ

  Comment comment ER 17.09.2557 .2 กราฟ 1 อธิบายยังไม่เจาะประเด็นเช่นมีปัญหาการเข้าถึง ปชช ขาดความรู้เรื่องอาการที่ต้องรีบมา รพดาวโหลด...
 • Comment ER 17.09.2557

  Comment ER 17.09.2557ดาวโหลด...
 • Comment IPD1.doc

  Comment IPD1.docดาวโหลด...
 • Comment OPD25.09.2557

  Comment OPD25.09.2557ดาวโหลด...
 • Comment SPหน่วยงาน ปี 2557

  Comment SPหน่วยงาน ปี 2557ดาวโหลด...
 • Service Profile Scrub21ก.ค.2557

  Service Profile Scrub21ก.ค.2557ดาวโหลด...
 • SP Supply.8.10.2557

  SP Supply.8.10.2557ดาวโหลด...
 • SP.panthai 2557.doc

  SP.panthai 2557.docดาวโหลด...
 • จ่ายกลาง_2557.doc

  จ่ายกลาง_2557.docดาวโหลด...
 • ตารางเชคการส่งงานSPหน่วยงาน2557

  ตารางเชคการส่งงานSPหน่วยงาน2557ดาวโหลด...
 • SPหน่วยงาน.อบรมนิ17.06.2557

  SPหน่วยงาน.อบรมนิ17.06.2557ดาวโหลด...
 • ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด1

  ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด1ดาวโหลด...
 • 3P Indicator example

  3P Indicator exampleดาวโหลด...
 • ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด2

  ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด2ดาวโหลด...
 • Service Profile Scrub21ก.ค.2557

  Service Profile Scrub21ก.ค.2557ดาวโหลด...
 • Clinic 2557

  Clinic 2557ดาวโหลด...
 • HD_2557

  HD_2557ดาวโหลด...
 • IPD1_2557

  IPD1_2557ดาวโหลด...
 • IPD2_2557

  IPD2_2557ดาวโหลด...
 • LAB_2557

  LAB_2557ดาวโหลด...
 • Service Profile AIDs 1.09.2557

  Service Profile AIDs 1.09.2557ดาวโหลด...
 • Service Profile Anesth 21ก.ค.2557

  Service Profile Anesth 21ก.ค.2557ดาวโหลด...
 • service profile TB 1.09.2557

  service profile TB 1.09.2557ดาวโหลด...
 • Service Profile งานทันตกรรม โรงพยาบาลเรณูนคร ปี 57.ส่ง9.09.2557

  Service Profile งานทันตกรรม โรงพยาบาลเรณูนคร ปี 57.ส่ง9.09.2557ดาวโหลด...
 • SP SN

  SP SNดาวโหลด...
 • SP.OPD. ก ค 57 ส่ง 18.08.2557

  SP.OPD. ก ค 57 ส่ง 18.08.2557ดาวโหลด...
 • SP.panthai 2557

  SP.panthai 2557ดาวโหลด...
 • X-RAY_2557.doc

  X-RAY_2557.docดาวโหลด...
 • ห้องคลอด_2557.docx

  ห้องคลอด_2557.docxดาวโหลด...
 • เภสัชกรรม_2557.docx

  เภสัชกรรม_2557.docxดาวโหลด...
 • โภชนศาสตร์_2557.docx

  โภชนศาสตร์_2557.docxดาวโหลด...
 • non clinic 2557

  non clinic 2557ดาวโหลด...
 • SERVICE PROFILE งานเรียกเก็บ.doc2557ส่ง24.07.2557

  SERVICE PROFILE งานเรียกเก็บ.doc2557ส่ง24.07.2557ดาวโหลด...
 • Service Profile ยาม ส่ง 29.08.2557

  Service Profile ยาม ส่ง 29.08.2557ดาวโหลด...
 • ServiceProfile งานยุทธ์ พ.ย.2557

  ServiceProfile งานยุทธ์ พ.ย.2557ดาวโหลด...
 • SP.panthai 2557

  SP.panthai 2557ดาวโหลด...
 • SPซ่อมบำรุง 2557 ตัวอย่างการแก้ไฃ.doc

  SPซ่อมบำรุง 2557 ตัวอย่างการแก้ไฃ.docดาวโหลด...
 • SPซ่อมบำรุง 2557 ส่ง 28.08.2557

  SPซ่อมบำรุง 2557 ส่ง 28.08.2557ดาวโหลด...
 • การเงิน_2557

  การเงิน_2557ดาวโหลด...
 • งานบัญชี_2557

  งานบัญชี_2557ดาวโหลด...
 • งานเรียกเก็บ_2557

  งานเรียกเก็บ_2557ดาวโหลด...
 • งานโสต_2557

  งานโสต_2557ดาวโหลด...
 • จ่ายกลาง_2557

  จ่ายกลาง_2557ดาวโหลด...
 • ธุรการ_2557

  ธุรการ_2557ดาวโหลด...
 • พัสดุ_2557

  พัสดุ_2557ดาวโหลด...
 • ยานพาหนะ_2557

  ยานพาหนะ_2557ดาวโหลด...
 • Service profile ปี2558

 • Service Profile AIDs (1)

  Service Profile AIDs (1)ดาวโหลด...
 • Service profile IPD 1 2558

  Service profile IPD 1 2558ดาวโหลด...
 • Service Profile Anesth (58)ส่ง 19.7.2558.docx

  Service Profile Anesth (58)ส่ง 19.7.2558.docxดาวโหลด...
 • Service Profile HD (58)ส่ง 25.7.2558

  Service Profile HD (58)ส่ง 25.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile Lab (58)ส่ง 24.7.2558

  Service Profile Lab (58)ส่ง 24.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile Scrub (58)ส่ง 20.7.2558

  Service Profile Scrub (58)ส่ง 20.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile SN(58)ส่ง 24.7.2558

  Service Profile SN(58)ส่ง 24.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile การเงิน (58)ส่ง 21.7.2558

  Service Profile การเงิน (58)ส่ง 21.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile จ่ายกลาง (58)ส่ง 24.7.2558

  Service Profile จ่ายกลาง (58)ส่ง 24.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile ซักฟอก (58)ส่ง 24.7.2558

  Service Profile ซักฟอก (58)ส่ง 24.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile ซ่อมบำรุง (58)ส่ง 24.7.2558

  Service Profile ซ่อมบำรุง (58)ส่ง 24.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile บัญชี (58)ส่ง 27.7.2558

  Service Profile บัญชี (58)ส่ง 27.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile พัสดุ (58)ส่ง 24.7.2558.docx

  Service Profile พัสดุ (58)ส่ง 24.7.2558.docxดาวโหลด...
 • Service Profile ยานพาหนะ (58)ส่ง 24.7.2558.docx.doc.docx

  Service Profile ยานพาหนะ (58)ส่ง 24.7.2558.docx.doc.docxดาวโหลด...
 • Service Profile ยาม (58)ส่ง 24.7.2558.docx.doc.docx

  Service Profile ยาม (58)ส่ง 24.7.2558.docx.doc.docxดาวโหลด...
 • Service Profile สารบรรณ (58)ส่ง 21.7.2558.docx

  Service Profile สารบรรณ (58)ส่ง 21.7.2558.docxดาวโหลด...
 • Service Profile ห้องคลอด (58) ปรับใหม่23.7.2558

  Service Profile ห้องคลอด (58) ปรับใหม่23.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile โสต (58)ส่ง 23.7.2558.1

  Service Profile โสต (58)ส่ง 23.7.2558.1ดาวโหลด...
 • service profile tb 58

  service profile tb 58ดาวโหลด...
 • Service Profile X-RAY58

  Service Profile X-RAY58ดาวโหลด...
 • Service Profile งานกายภาพบำบัด20150807

  Service Profile งานกายภาพบำบัด20150807ดาวโหลด...
 • Service Profile งานทันตกรรม ปี 58 ส่ง 24.7.2558

  Service Profile งานทันตกรรม ปี 58 ส่ง 24.7.2558ดาวโหลด...
 • Service Profile เภสัชกรรม 24072558

  Service Profile เภสัชกรรม 24072558ดาวโหลด...
 • Service Profile เภสัชกรรม 2558 ส่ง26.7.2558

  Service Profile เภสัชกรรม 2558 ส่ง26.7.2558ดาวโหลด...
 • ServiceProfile58เรียกเก็บ58 แก้ไขใหม่ 11.8.58

  ServiceProfile58เรียกเก็บ58 แก้ไขใหม่ 11.8.58ดาวโหลด...
 • ServiceProfilep58ยุทธศาสตร์

  ServiceProfilep58ยุทธศาสตร์ดาวโหลด...
 • ser_vice ER (1).docx 11.5.58

  ser_vice ER (1).docx 11.5.58ดาวโหลด...
 • SP.OPD. ก ค 58

  SP.OPD. ก ค 58ดาวโหลด...
 • ตารางเชคการส่งงานSPหน่วยงาน2557

  ตารางเชคการส่งงานSPหน่วยงาน2557ดาวโหลด...
 • service profile NCD 58 1.8.2558

  service profile NCD 58 1.8.2558ดาวโหลด...
 • Service Profileจิตเวช58 ส่ง 27.7.2558

  Service Profileจิตเวช58 ส่ง 27.7.2558ดาวโหลด...
 • Sevvice Profile(งานยาเสพติด)58 ส่ง 27.7.2558

  Sevvice Profile(งานยาเสพติด)58 ส่ง 27.7.2558ดาวโหลด...
 • SP PCU2558

  SP PCU2558ดาวโหลด...
 • www.000webhost.com